Earrings

Allure Collection

Allure Earrings

3.920

Allure Earrings

5.390

Avant Garde Collection

Avant Garde Earrings

4.520

Avant Garde Earrings

3.890

Avant Garde Earrings

5.690

Bella Collection

Bella Earrings

4.620

Camélia Collection

Camélia earrings

5.590

Camélia Earrings

3.900

Camélia Earrings

3.480

Camélia earrings

5.220

Celestial Collection

Celestial earrings

4.380

Celestial earrings

4.190

Celestial earrings

5.850

Celestial earrings

5.990

Cleo Collection

Celestial flexible earrings

10.210

Celestial flexible earrings

5.560

Cleo earrings

3.300

Cleo earrings

2.300

Cleo earrings

3.300

Cleo earrings

3.300

Cleo earrings

3.300

Cleo earrings

5.950

Cleo earrings

5.950

Cleo earrings

5.950

Cleo earrings

6.500

Cleo earrings

5.950

Cleo earrings

5.950

Dentelle Collection

Cleo earrings

3.300

Desire Collection

Cleo earrings

3.390

Diamond Blossom Collection

Dentelle Earrings

5.090

Desire Earrings

5.940

Emerald Miracle Collection

Diamond Blossom Earrings

6.910

Leila Collection

Diamond Blossom Earrings

2.860

Emerald Miracle Earrings

5.390

Leila earrings

6.370

Love Charm Collection

Leila earrings

3.830

Leila pendant

4.050

Love Charm Earrings

3.480

Love Me Collection

Love Charm Earrings

3.650

Love Charm Earrings

5.090

Love Me earrings

7.020

Love Me earrings

6.480

Love Me earrings

6.830

Love Me earrings

5.600

Pirouette Collection

Love Me earrings

3.670

Love Me earrings

5.290

Pirouette earrings

4.070

Pirouette earrings

3.260

Pirouette earrings

3.660

Pirouette earrings

4.475

Pirouette earrings

3.690

Pirouette earrings

3.330

Royal Collection

Pirouette earrings

3.530

Pirouette earrings

3.160

Royal Earrings

4.750

Royal Earrings

4.350

Royal Earrings

3.330

Royal Earrings

5.060

Royal Earrings

3.950